Aanmelden

Als je aangemeld bent krijg je voorrang bij de definitieve inschrijving.
Meer informatie krijg je na aanmelding van ons per mail.

Ik ben 18 of ouder. Ik meld mezelf aan.

Ik ben jonger dan 18. Ik meld mezelf niet aan maar laat me aanmelden door een CLB-medewerker.

Gegevens jongere:
Indien de jongere nog minderjarig is
Gegevens van ouder(s) of voogd:
Gegevens (eventuele) doorverwijzer:
Is de jongere nog verbonden aan een school secundair onderwijs?
Indien ja, contactgegevens school
Wie moet gecontacteerd worden in geval van afwezigheid?

Regio Kempen